Daň z nemovitých věcí

06.07.2019 10:35

Termíny placení daně v roce 2019

 1. Daň do 5.000 Kč je splatná do 31. května.
 2. Daň nad 5.000 Kč, poplatník není zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. května a 2. prosince.
 3. Daň nad 5.000 Kč, poplatník je zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 2. září a 2. prosince.

Daň do 30, resp. 50 Kč

 1. Daň do 30 Kč, přičemž nejde o spoluvlastnický podíl, se neplatí.
 2. Daň do 50 Kč, jde-li o spoluvlastnický podíl na pozemku či stavbě, se platí ve výši 50 Kč.

Způsob placení

1) Příkazem k úhradě

Čísla účtů pro daň z nemovitých věcí podle finančních úřadů:


	
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710

 

 

Jako variabilní symbol u fyzické osoby použijte rodné číslo, u právnické IČO.

2) Poštovní složenkou

Složenky jsou rozesílány fyzickým osobám a právnických osobám bez zřízené datové schránky. Fyzickým osobám, které nemají datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně emailem, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.

Na alonži složenky (horní oddělitelné části) jsou uvedeny tyto důležité údaje:

 • celková výše daně z nemovitých věcí za rok 2019,
 • výše a termíny splatnosti splátek,
 • stav daňového účtu poplatníka, případně přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
 • celková částka k úhradě,
 • QR kód pro platbu prostřednictvím mobilní aplikace,
 • spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis.

Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 22. května 2019.

3) Hotově v pokladně FÚ

Podle pokladních hodin územních pracovišť finančních úřadů. Některá pracoviště pokladnu neprovozují.

4) SIPO

Od roku 2016 umožňuje Finanční správa placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO poplatníkům, fyzickým osobám, které mají od České pošty přiděleno spojovací číslo. Poplatník, který se pro SIPO rozhodl, vyplnil Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a uplatnil u příslušného FÚ nejpozději do 31. ledna.

Sankce za pozdní platbu

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 2.00 %), zvýšené o 14 %.