Daňové přiznání za rok 2020 můžete podat až do 1. května 2021

08.12.2020 15:14

Tisíce podnikatelů si každý rok v diářích vyznačí datum, do kterého musí odevzdat daňové přiznání. V roce 2021 tento termín připadá na 1. dubna. Pokud ale přiznání podají elektronicky, stačí, když ho odevzdají o měsíc později.

 

Novinka platí od 1. ledna 2021 a je součástí novely daňového řádu. Ta mimo jiné zavádí tzv. on-line finanční úřad. Úředníci chtějí poplatníky motivovat k elektronické komunikaci, a proto prodloužili lhůtu pro podání elektronických přiznání o jeden měsíc.

Změny lhůt pro podání daňového přiznání

V minulosti museli poplatníci odevzdat daňové přiznání do konce března či začátku dubna. Přesné datum se každý rok trochu lišilo a bylo stejné pro fyzická i elektronická podání.

Pokud v roce 2021 podáváte papírové daňové přiznání, musíte ho odevzdat do 1. dubna. Jestliže ho však podáte elektronicky, lhůta se vám prodlouží až do 1. května. Daňový poradce může přiznání svých klientů odevzdat do 1. července – tento termín zůstává.

S elektronickým přiznáním máte nižší pokutu

Představte si, že na daňové přiznání zapomenete a podáte ho až v srpnu. O výši pokuty z prodlení v takovém případě rozhoduje, jakým způsobem přiznání podáte.

Jestliže papírově, pokuta se vám počítá od 2. dubna. Pokud elektronicky, tak od 2. května. A vůbec nejvýhodnější je, když vaše opožděné přiznání podá poradce, protože sankce se počítá až od 2. července.

 

Zdroj: Solitea a.s. - 03. 11. 2020