Daňové zvýhodnění na manželku - manžela

24.08.2015 10:29

Příjmy roku 2014

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 můžeme snížit vypočítanou daň o 24 840 Kč za rok.

Při paušálu nemáme nárok

Pokud uplatňujeme výdaje paušálem, nemůžeme zvýhodnění uplatnit.

ZTP/P

Má-li manželka/manžel průkaz ZTP/P, uplatníme dvojnásobnou částku.

Na koho můžeme slevu uplatnit

Slevu můžeme uplatnit na manželku nebo manžela, která/ý s námi žije ve společné domácnosti ("osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby") a její/jeho příjem za rok nepřesáhl 68 000 Kč.

Od roku 2014 se za manžela (manželku) pro účely daní z příjmů rozumí také partner/ka podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Co se počítá do příjmu manželky/manžela:

 • veškeré výdělky (včetně příjmů, které se nezdaňují nebo neuvádějí v daňovém přiznání)
 • podpora v nezaměstnanosti
 • nemocenská i náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nebo při ošetřování člena rodiny
 • mateřská
 • veškeré druhy důchodů (například invalidní, starobní)
 • výživné manželky po rozvodu
 • peněžitá pomoc v mateřství (toto jsou dávky v rámci nemocenského pojištění, proto se do příjmu zahrnují)

Do příjmu se počítají i doplatky z minulých let.

Co se nepočítá do příjmů manžela/manželky:

 • přídavky na dítě
 • výživné na dítě (alimenty)
 • sociální příplatky
 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na školní pomůcky
 • rodičovský příspěvek
 • dávky pěstounské péče (odměna pěstouna se ale počítá)
 • porodné
 • pohřebné
 • příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • a jiné dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,  který je od daně osvobozen.

Pokud máme majetek ve společném jmění manželů, nezahrnuje se do příjmu ani příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Na druha - družku slevu neuplatníme

Uvedená sleva platí jen pro manžele, ne pro druhy.

Pokud splňujeme podmínky jen po část roku

Jestliže jsme během roku uzavřeli manželství nebo jsme se rozvedli (a celoroční vlastní příjmy manžela/ky nepřekročily 68 tisíc Kč), tak uplatníme 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsme podmínky splňovali.

Nárok na slevu také neexistuje po měsíci, ve kterém došlo k zániku společné domácnosti.