Dohoda o provedení práce

09.06.2014 15:28

Od ledna 2014 platí, že pokud má zaměstnanec nízké příjmy, může z odměn na Dohodu o provedení práce získat zpět sraženou 15% daň z příjmu (pomocí daňového přiznání po konci roku).
Dále může využít toho, že od roku 2014 nemusí nikde uvádět příjem z Dohody o provedení práce až do 10.000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele. 

Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Minimální hodinová odměna je v současnosti 50,60 Kč, horní výše odměny není nijak omezená. Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn 10.000 Kč nebo méně za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Přitom může mít takové příjmy i u více zaměstnavatelů.

Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více dohod do 10.000 Kč, které v součtu přesáhnou 10.000 Kč, neplatí se z nich zdravotní pojištění. Sociální a nemocenské pojištění se z nich ale platit musí. Zaměstnanec, který má v některém měsíci pouze příjem z Dohody o provedení práce a pojistné za něj neplatí stát, se musí do 8 dnů přihlásit na zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám zaplatit pojistné - výše tohoto pojistného nezávisí na výši příjmu.

Z odměny nad 10.000 Kč měsíčně zaplatí zaměstnavatel i zaměstnanec sociální, zdravotní i nemocenské pojištění, stejně jako u běžného pracovního poměru.

Za zaměstnance, jehož odměna přesáhla v konkrétním měsíci 10.000 Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

 

Daň z příjmů

Od ledna 2014 nastaly u zdanění Dohody o provedení práce významné změny k lepšímu, takže se pokusím seřadit zde možnosti, které mohou pro zaměstnance nastat:

1) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je nižší nebo roven 10.000 Kč za měsíc a zaměstnanec nepodepíše "Prohlášení k dani":

Zaměstnavatel srazí z odměn daň 15 % a odvede ji na finanční úřad (viz § 6 odst. 4 Zákona o daních z příjmů). Tyto příjmy zaměstnanec nemusí již nikde uvádět, ale může. Pokud má například během roku nízké příjmy, může požádat zaměstnavatele po skončení roku o "Potvrzení o příjmu" a tyto příjmy uvede po skončení roku ve svém daňovém přiznání. Sraženou daň mu pak finanční úřad vrátí.

2) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je nižší nebo roven 10.000 Kč za měsíc, ale zaměstnanec "Prohlášení k dani" podepíše

nebo

3) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je vyšší než 10.000 Kč za měsíc:

Zaměstnavatel odvede z odměny 15 % zálohu daně z příjmů. Přitom jestliže zaměstnanec podepíše na dotyčný měsíc "Prohlášení poplatníka k dani", sníží se záloha daně o slevy na dani. Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci "Potvrzení o příjmu" a zaměstnanec zahrne odměny do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy. (Pokud má zaměstnanec v jednom měsíci dva nebo více příjmů zdaněných zálohovou daní, například mzdu od jednoho zaměstnavatele a odměnu za Dohodu o provedení práce od jiného zaměstnavatele, musí daňové přiznání podat povinně.)

 

Dohoda o provedení práce je vymezená v § 74 - § 77 Zákoníku práce.