EET - Elektronická evidence tržeb

30.10.2016 19:52

Subjekt evidence tržeb (ET)

 • poplatník daně z příjmů fyzických osob (DPFO),
 • poplatník daně z příjmů právnických osob (DPPO).

Předmět ET

 • jsou evidované tržby poplatníka.

Evidovaná tržba

 • je platba, která splňuje formální náležitosti a která zakládá rozhodný příjem
 • formální náležitosti tržby splňuje platba, která je uskutečněna
  1. v hotovosti,
  2. platební kartou,
  3. šekem,
  4. směnkou,
  5. jinou formou (stravenky, dárkové karty, virtuální měna),
  6. započtením kauce.
 • evidovanou tržbou je také platba, která je
   
 • určena k následnému čerpání (elektronické peněženky, čipové karty, kupóny, vouchery),
 • následným čerpáním.

Předmětem ET nejsou

 • platby převodem na účet,
 • inkasa,
 • bartery,
 • zápočty pohledávek,
 • služba CashBack.

Rozhodný příjem

 • u poplatníka DPFO jde o příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním s výjimkou příjmů, který:
  1. není předmětem daně,
  2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
  3. podléhá dani vybírané srážkou.
 • u poplatníka DPPO příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který
   
 • není předmětem daně,
 • je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
 • podléhá dani vybírané srážkou,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně.

Příjmy, jejichž přijetí nesouvisí s podnikatelskou činností poplatníka, evidenci tržeb nepodléhají. O příjmy z podnikání poplatníků DPFO se nejedná:

 • u příjmů z autorských práv,
 • u příjmů z nájmu (§ 9) nebo ostatních příjmů (§ 10).

Storno a opravy

Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, tržba se eviduje jako záporná.

Tržby ve zjednodušeném režimu

 • tržby na palubě dopravních prostředků při pravidelné přepravě osob,
 • tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo či ztížilo výkon činnosti, ze které tržby plynou; stanoví je nařízením vláda nebo správce daně na základě žádosti poplatníka.

Tržby vyloučené z evidence

 • evidovanou tržbou nejsou také tržby:
  1. uskutečněné do přidělení DIČ a následujících 10 dnů po přidělení,
  2. z poštovních služeb (poskytovatelů bez poštovní licence),
  3. ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním vztahem (např. platba za závodní stravování),
  4. ze stravování a ubytování studentům poskytovaného školou,
  5. z jízdného v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
  6. na palubě letadel,
  7. z osobní železniční přepravy,
  8. z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
  9. z prodeje prostřednictvím samostatného automatu,
  10. z provozování veřejných toalet.

Zdroj: Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb