Elektronické podání

19.07.2014 19:02
Generální finanční ředitelství v Praze vydalo informaci k povinnému elektronickému podávání podle § 101a Zákona o DPH pro rok 2014. Z ní kromě jiného vyplývá, že pokud plátce DPH bude mít po 31. 12. 2013 povinnost elektronického podání přílohy k přenesení daňové povinnosti či souhrnného hlášení, bude povinen podávat elektronicky i přiznání k DPH, a to bez ohledu na skutečnost, že je fyzickou osobou s obratem do 6 mil. Kč za 12 kalendářních měsíců.