Kdy nemáte nárok na slevu na dítě?

28.11.2017 17:48

Při splnění zákonných podmínek má rodič nárok na daňové zvýhodnění (daňovou slevu na děti) a zaplatí na dani z příjmu fyzických osob méně než jeho bezdětný kolega. Podívejme se na deset praktických příkladů, kdy nelze daňové zvýhodnění uplatnit.

Daňové zvýhodnění za celý rok 2017 činí 13 404 Kč na první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě a 24 204 Kč na třetí a další dítě. V případě výpočtu měsíční čisté mzdy zaměstnance se uplatňuje daňové zvýhodnění v jedné dvanáctině. Jestliže není v některém měsíci uplatněno daňové zvýhodnění a byl na něj nárok, potom je možné danou záležitost napravit v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání. Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě má jeden z rodičů dítěte, musí ale být splněno několik podmínek. Pojďme se podívat na to, kdo daňové zvýhodnění na dítě uplatnit nemůže.

1) Nezaměstnaný rodič

Daňové zvýhodnění může uplatnit při výpočtu čisté mzdy pouze zaměstnanec. OSVČ uplatní nárok na daňové zvýhodnění v daňovém přiznání. Zaměstnancům s dětmi se vyplatí přijmout z důvodu nároku na daňové zvýhodnění i hůře placenou práci. V případě, že je vypočtená daň z příjmu fyzických osob nižší než daňové zvýhodnění, tak vzniká nárok na daňový bonus. V takovém případě neobdrží zaměstnanec nic na dani z příjmu a ještě naopak peníze dostane. Díky čerpání daňového bonusu, což je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu fyzických osob, tak může být čistá mzda vyšší než hrubá mzda. Existence daňového zvýhodnění je nejefektivnější finanční pomocí rodinám s dětmi.

2) Daňové zvýhodnění uplatňuje druhý z rodičů

Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Když daňové zvýhodnění uplatňuje matka dítěte, tak již nemůže daňové zvýhodnění uplatnit otec dítěte. Zodpovědné mzdové účetní vyžadují od svých zaměstnanců, aby předložili čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.

3) Nedoručení rodného listu

Aby mohla mzdová účetní zaměstnance při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu fyzických osob uplatnit daňové zvýhodnění na děti, tak musí zaměstnanec doručit při narození dítěte mzdové účetní kopii rodného listu a u středoškoláků nebo vysokoškoláků doručovat pravidelně potvrzení o studiu od příslušné školy. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo.

4) Nepodepsání prohlášení k dani

Někteří zaměstnanci pracují současně pro více zaměstnavatelů. Daňové slevy je však možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani (tzv. růžový papír). Za stejné časové období je možné prohlášení k dani podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnavatel, u kterého není podepsáno prohlášení k dani, nemůže při výpočtu čisté mzdy zaměstnanci uplatnit daňové zvýhodnění.

5) Vysokoškolák starší 26 let

Nejdéle je možné v případě studia dítěte a splnění zákonných podmínek uplatňovat daňové zvýhodnění do 26-ti let věku dítěte. Rodič vysokoškoláka staršího 26-ti let již tedy nemá nárok na daňové zvýhodnění.

6) Dítě pobírá invalidní důchod třetího stupně

Daňové zvýhodnění je možné uplatňovat na nezletilé dítě, zletilé dítě připravující se na budoucí povolání až do 26 let. Nárok na daňové zvýhodnění mají i rodiče na dítě pobírající invalidní důchod prvního stupně nebo druhého stupně. Když však dítě pobírá invalidní důchod třetího stupně, tak již nelze daňové zvýhodnění uplatnit.

7) Dítě družky

Na daňové zvýhodnění má nárok občan vyživující dítě žijící s ním v domácnosti. Za vyživované dítě se dle legislativy považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči nahrazující péči rodičů nebo dítě druhého z manželů. Jestliže žije druh s družkou mající z předchozího vtahu dítě, tak druh nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, neboť není splněna některá z výše uvedených zákonných podmínek. Matka dítěte však samozřejmě daňové zvýhodnění uplatnit může.

8) Dálkové studium během práce

Daňové zvýhodnění je možné uplatňovat na nezletilé dítě v případě studia až do 26 let. Při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu střední školy však lze uplatňovat daňové zvýhodnění pouze v případě, že dítě v době takového studia není výdělečně činné (tzv. nemá příjem zakládající účast na nemocenském pojištění) nebo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. U studentů vysoké školy toto omezení neplatí.

9) OSVČ stanovující výdaje paušálem z příjmu vyššího než 1 mil. Kč

Dřívější právní úprava dovolovala použití slevy na dítě pouze u OSVČ neuplatňujících paušál, tedy pouze u těch vedoucích daňovou evidenci. Při podávání daňového přiznání za rok 2017 ale můžou podnikatelé využít slev na dítě i při paušálním zdanění, a to pokud uplatní výdajový paušál z maximálního příjmu pouze do 1 mil. Kč. Pokud ale bude OSVČ uplatňovat paušální zdanění na vyšší příjmy až do 2 mil. Kč, tak slevu na dítě využít nesmí. To, jaký limit pro paušální zdanění zvolí a zda využije slevu na dítě, je na podnikateli, který si může vybrat. Od roku 2018 pak bude pro podnikatele platný už jen nižší strop 1 mil. Kč.

10) Svěření dítěte druhému z rodičů po rozvodu

Při rozvodu manželů může daňové zvýhodnění uplatňovat pouze rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče. V případě střídané péče se mohou rodiče v uplatňování daňového zvýhodnění na dítě střídat, ideální pro tyto případy je sepsání písemné dohody, aby měly mzdové účetní jednoznačný doklad.