Kdy není povinnost podat přiznání

03.03.2014 08:21


Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

  • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
  • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně (solidárnímu zvýšení daně u zálohy),
  • který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.