Minimální mzda opět vzroste

24.08.2015 10:19

Minimální mzda se od příštího roku zvýší o dalších 700 Kč. Změnu posvětila vláda, která odsouhlasila návrh ministerstva práce a sociálních věcí a která se ve svém programovém prohlášení zavázala minimální mzdu postupně zvyšovat na úroveň kolem 40 % průměrné mzdy. Příštím rokem by tak minimální mzda měla činit 36 % mzdy průměrné.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová krok odůvodňuje tím, že minimální mzda v ČR stále patří k těm nejnižším v Evropské unii. Kromě toho se tím podle ní zvýší motivace lidí pracovat a ne zůstávat na dávkách.

Co se změní?

Minimální mzda se tedy zvýší z 9200 Kč na 9900 Kč. Analogicky dojde i ke zvýšení minimální hodinové sazby z nynějších 55 na 58,70 Kč.

Zvýšení se dotkne i zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod. Jim se sazba minimální mzdy od roku 2013 nezvýšila a zůstávala na hranici 8000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč na hodinu. Od ledna dojde k jejímu zvýšení o 1300 Kč na 9300 Kč.

Zároveň se k lednu 2016 valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří nemají mzdu sjednanou v kolektivní smlouvě, a pro pracovníky ve veřejných službách a správě.

Zatímco minimální mzda platí pro zaměstnance z podnikatelské sféry, u nichž se kolektivně vyjednává o mzdách, ve státní a veřejné správě a službách a u zaměstnavatelů soukromé sféry, kde není uzavřena kolektivní smlouva nebo v ní nejsou mzdové podmínky sjednány, platí vedle minimální mzdy ještě nejnižší úrovně zaručené mzdy. Ty se ale vztahují jen na zaměstnance v pracovním poměru. Vůči zaměstnancům činným na dohody o práci konané mimo pracovní poměr se neuplatňují.

Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je odstupňována na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi skupin. Jejich současnou úroveň shrnuje následující tabulka.

 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy
 Skupina prací Sazba za hodinu Částka za měsíc
1.  55,0 Kč 9 200 Kč
2.  60,7 Kč 10 200 Kč
3.  67,0 Kč 11 200 Kč
4.  74,0 Kč 12 400 Kč
5.  81,7 Kč 13 700 Kč
6.  90,2 Kč 15 100 Kč
7.  99,6 Kč 16 700 Kč
8.  110 Kč 18 400 Kč

 

Jiné nejnižší úrovně zaručené mzdy pak opět platí pro příjemce invalidního důchodu.

  Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro příjemce invalidního důchodu
Skupina prací Sazba na hodinu Kč za měsíc
1.  48,1 Kč 8 000 Kč
2.  53,1 Kč 8 900 Kč
3.  58,6 Kč 9 800 Kč
4.  64,7 Kč 10 800 Kč
5.  71,5 Kč 12 000 Kč
6.  78,9 Kč 13 200 Kč
7.  87,1 Kč 14 600 Kč
8.  96,2 Kč 16 100 Kč