Minimální mzda znovu poroste

10.08.2017 19:06

Minimální mzda se bude znovu zvyšovat, od ledna 2018 by mohla vyskočit na 12 200 korun měsíčně, odbory chtějí ještě víc, zaměstnavatelé jsou proti. Nejásá ani nový ministr financí Ivan Pilný. Minimální mzda zažívá roky rekordního růstu. Její zvýšení se dotkne i těch, kteří minimální mzdu nepobírají, spočítali jsme jak.

 roce 1991 dělala minimální mzda dva tisíce korun měsíčně, v roce 2001 pět tisíc, v roce 2007 už osm tisíc pět set. Skokové zvyšování zažila za současné vlády, postupně stoupla až na 11 tisíc korun. A růstu není konec, do konce července by mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí vládě předložit návrh, který počítá s tím, že od ledna 2018 se minimální mzda zvýší na 12 200 korun měsíčně.

V koaliční smlouvě se vláda zavázala, že minimální mzda během jejího vládnutí dosáhne alespoň 40 procent průměrné mzdy – a ta teď dělá 27 889 korun, současná minimální mzda dosahuje jejích 39, 4 procenta, plánovaných 12 200 korun by dalo 43,7 procenta (na začátku příštího roku ale pravděpodobně bude průměrná mzda o něco vyšší než dnes).

Minimální mzda je v Česku mimo jiné provázaná s daněmi, odvody na zdravotní pojištění nebo přivýdělkem lidí, kteří jsou v evidenci úřadu práce.

V oblasti daní jde například o limit pro zdaňování důchodů. Pokud váš roční důchod přesáhne 36násobek minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období (tedy daného roku), musíte převis nad tuho hranici zdanit. Pro letošek hraniční částka dělá 396 tisíc korun. Jestli se minimální mzda zvýší na 12 200, bude roční limit dosahovat 439 200 korun, důchod by tedy danilo míň lidí.

Zvýšení minimální mzdy ovlivní také nárok na daňový bonus – jednou z podmínek vzniku nároku na bonus je, že máte roční příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro rok 2017 platí hranice 66 tisíc korun, po plánovaném zvýšení minimální mzdy by šlo o 73 200 korun, na daňový bonus by tedy dosáhlo míň lidí.

S minimální mzdou je provázaná také daňová sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení (známá jako školkovné) – maximální výše daňové úlevy se rovná minimální mzdě platné k prvnímu dni daného roku. Jeden z rodičů by si tak místo letošních 11 tisíc mohl za rok 2018 z daně z příjmů odečíst až 12 200 korun (případně míň, podle toho, kolik za školku nebo jesle skutečně zaplatil).

Minimální mzda je provázaná také s odvody na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů. Jestli nevyděláváte nebo máte jen výdělky, ze kterých se neodvádí pojistné, a neplatí za vás zdravotní pojištění stát, musíte se do osmi dnů přihlásit zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a začít pojistné platit. Zdravotní pojištění u OBZP dosahuje 13,5 procenta z minimální mzdy, v roce 2017 z částky 11 tisíc korun, dělá tedy 1485 korun měsíčně. Kdyby se počítalo z částky 12 200 korun, zvýší se na 1647 korun měsíčně.

Zdravotní pojištění se zvýší také lidem, kteří pracují na zkrácený úvazek a berou míň než měsíční minimální mzdu, i pro ně je totiž minimálním vyměřovacím základem pro výpočet zdravotního pojištění minimální mzda. Výjimkou jsou státní pojištěnci, na ty se minimální vyměřovací základ nevztahuje. Doplatek do stanoveného minima vypočte zaměstnavatel a strhne vám ho z hrubé mzdy.