Mzdy v roce 2016

20.02.2016 17:41

1) Minimální mzda, bonus

Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši alespoň poloviny minimální mzdy platné k 1. lednu. Důsledkem zvýšení minimální mzdy z 9.200 na 9.900 k 1. 1. 2016 jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2016.

                                     2016      2015
-----------------------------------------------------------------
minimální měsíční mzda          9.900     9.200
minimální hodinová mzda         58,70     55,00
měsíční příjem pro bonus         4.950     4.600
roční příjem pro bonus         59.400     55.200

 

2) Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění zůstává pro rok 2016 zatím bez změny.

Pro rok 2016 je navrhováno zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15.804 Kč na 17.004 Kč ročně, resp. 1.417 Kč měsíčně. U třetího a dalšího dítěte pak z 17.004 Kč na 20.604 Kč ročně, resp. 1.717 Kč měsíčně. Zaměstnanci budou moci novou slevu uplatnit v měsíčních zálohách hned po nabytí účinnosti novely. 

daňové zvýhodnění (měsíčně)     2016    2016    2015
                             zatím platné  návrh
---------------------------------------------------------------------
1.dítě                              1.117   1.117   1.117
2.dítě                              1.317   1.417   1.317
3. a další dítě                      1.417   1.717   1.417

3) Hranice pro zálohu na solidární zvýšení daně

                  2016      2015
-----------------------------------------------------------------
měsíční             108.024    106.444
roční             1.296.288   1.277.328

4) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

                             2016      2015
-----------------------------------------------------------------
roční                   1.296.288   1.277.328

5) Redukční hranice pro nemocenské dávky

Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

                                 2016      2015
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%        157,68     155,40
2. redukční hranice 60%       236,43     232,93
3. redukční hranice 30%       472,68     465,85

Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky ČSSZ

                                2016      2015
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%         901      888
2. redukční hranice 60%       1.351     1.331
3. redukční hranice 30%      2.701     2.662

6) Přehled o výši pojistného

Formulář Přehled o výši pojistného 89 542 byl vzhledem ke zrušení důchodového spoření upraven (Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Přehled OSSZ).

                             2016      2015
-------------------------------------------------------------------
tiskopis vzor             11 I/2016   10 I/2015

 

7) Žádost o poukázání vyplaceného bonusu

Formulář Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech MFin 5241 (Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Daň z příjmů /Přeplatek bonusů) byl aktualizován.

                              2016      2015
-------------------------------------------------------------------
tiskopis vzor                   10       9

8) Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Změna výpočtu exekučních srážek je dána zvýšením částky normativních nákladů na bydlení.

                                     2016      2015
-------------------------------------------------------------------
normativní náklady na bydlení     5.858     5.767