Nejdůležitější daňové a mzdové změny v roce 2021

27.01.2021 06:31

Nový výpočet čisté mzdy

Čistá mzda se od letošního roku počítá trošku jinak. Naprosté většině zaměstnanců však zůstane více peněz, a to díky:

  • Zrušení superhrubé mzdy

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byla i před rokem 2021 ve výši 15 %. S tím rozdílem ale, že se počítala ze superhrubé mzdy, čili z hrubé mzdy navýšené o odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele za zaměstnance. Od roku 2021 dochází k tzv. zrušení superhrubé mzdy. Zaměstnancům se tedy již ve výplatě za leden bude počítat 15% daň z příjmů z hrubé mzdy, díky čemuž zaměstnancům zůstane více peněz.

Současně také v roce 2021 došlo i k zavedení 23% daně. Ta bude platit pro osoby s nadprůměrně vysokými příjmy, kteří by jinak platili solidární přirážku, která byla v podstatě sazbou 23 % nahrazena. Jde o poplatníky, kteří měsíčně vydělají přes 141 764 Kč. Do částky se bude daň z příjmu počítat sazbou 15 %, nad stanovený limit bude zdaněna 23 %. Sazba 23 % bude platit i pro OSVČ, a to nad roční zisk 1 701 168 Kč.

 
  • Zvýšení slevy na poplatníka

Další daňově pozitvní změnou je pak i zvýšení základní slevy na poplatníka, která se týká zaměstnanců a osob pracujících na DPP a DPČ, jestliže podepsali růžové prohlášení k dani a mohou tak uplatňovat daňové slevy. Následující rok v daňovém přiznání za rok 2021 pak poprvé potěší i OSVČ.

Z původních 24 840 Kč (měsíčně 2 070 Kč) se základní daňová sleva na poplatníka zvýšila na 27 840 Kč ročně (na 2 320 Kč měsíčně), meziročně tedy vzrostla o 3 000 Kč a zaměstnanci měsíčně uspoří dalších 250 Kč.

  • Zrušení stropu u daňového bonusu

K pozitivním změnám došlo i v oblasti nároku na daňový bonus, který zaměstnanci případně čerpají každý měsíc ve mzdě, OSVČ pak jednou ročně po podání daňového přiznání. Maximální možná roční částka, kterou šlo dostat, byla zastropována na 60 300 Kč. Pro rok 2021 však dochází ke zrušení stropu, díky čemuž má dojít k větší podpoře zvýšení příjmů u pracujících rodin s více dětmi.

Stravenkový paušál

Zaměstnavatelé, kteří dopřávají svým zaměstnancům stravenky, si budou moci letos vybrat, zdali zvolí klasickou formu papírových poukázek na jídlo v restauraci či nákup potravin, anebo zda budou poskytovat tzv. příspěvek na stravování. Pro zaměstnavatele bude i stravenkový paušál daňově uznatelný náklad a ze strany zaměstnanců bude částka osvobozena od daně z příjmu a pojistných odvodů.

Paušální daň pro podnikatele

Od letošního roku si mohou některé OSVČ usnadit byrokracii a daň z příjmů i odvody sociálního a zdravotního pojištění vyřešit v jednotné měsíční platbě, kterou odešlou pouze jedné instituci, a to finančnímu úřadu. Díky tomu již další roky nebudou muset podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně nebo OSSZ.

V měšíční částce 5 469 Kč je pak zahrnuto zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč, daň z příjmů 100 Kč a zbytek činí částka sociálního pojištění navýšeného o 15 %. I přesto se paušální daň nevyplatí všem. Při vstupu do paušálního režimu není možné uplatňovat daňové odpočty a slevy, není umožněno čerpat daňový bonus.

Pokud se vám i tak možnost paušální daně líbí, letos už se k ní přihlásit nemůžete. Termín přihlášky do režimu pro rok 2021 byl pouze do 11. ledna.

 

Mezi další změny můžeme zařadit:

  • Odložení EET do 31. prosince 2022 pro všechny čtyři vlny a odpadnutí povinnosti evidovat tržby.
  • Snížení spotřební daně z nafty o 1 Kč na litr.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR