Nová povinnost pro všechny zaměstnavatele

29.12.2013 19:11

Od ledna příštího roku platí pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace se správou sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatelé mají jen pár posledních dnů na to, aby se připravili na povinnou elektronickou komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Nově od 01.01.2014 jsou totiž zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat elektronicky

Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů, což znamená, že v postavení zaměstnavatele může být i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Udělit výjimku pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon neumožňuje.

Uvedené se týká především tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML):

·         Evidenční list důchodového pojištění,

·         Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,

·         Přehled o výši pojistného,

·         Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),

·         Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Možnost elektronického podání těchto tiskopisů zaměstnavatelé ve značné míře využívají již v současnosti, nejčastěji zasílají elektronicky evidenční listy důchodového pojištění - 71 % všech podání - a oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) - 54 % všech podání.

Povinnost elektronického podávání dále podle zákona dopadá i na tiskopisy Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, které lze od ledna příštího roku nadále zasílat prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech jako je např. PDF.