Novinka od 01.01.2014 - Elektronická komunikace

29.12.2013 19:04

ČSSZ informuje, že povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 01.01.2014 se bude týkat těch podání předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013

Prakticky to znamená, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 za období prosinec 2013 (řádná lhůta k podání takového Přehledu o výši pojistného je ze zákona od 1. 1. 2014 do 20. 1. 2014). 

Obdobně vznikne povinnost podat poprvé v roce 2014 výhradně elektronicky tiskopis Evidenční list důchodového pojištění, do kterého budou zapsány údaje za rok 2013 (takový Evidenční list důchodového pojištění je ze zákona třeba podat nejpozději do 30 dnů ode dne 30. 4. 2014 nebo ode dne 31. 1. 2014, pokud zaměstnání skončilo před 31. 12. 2013).