Novinky, které v roce 2015 změní zdanění fyzických osob

26.09.2014 16:10

V roce 2015 dojde k řadě změn v oblasti zdanění příjmů fyzických osob. Některé jsou notoricky známé, jiné tolik ne. Toto je jejich souhrn. 

Živnostníci si mohou (částečně) oddechnout

Mezi nejdiskutovanější daňové novinky patří bezesporu výdajové paušály pro OSVČ, které jsou dlouhodobě trnem v oku našich zákonodárců. Ačkoli se již mnohokrát hovořilo o výrazných změnách, zatím se nikomu nepodařilo je dotáhnout do konce.

I v roce 2015 tak zůstane výše paušálů zachována. Dojde ale k zastropování u paušálu ve výši 60 a 80 % stejným způsobem, jako je tomu u těch ve výši 30 a 40 %. Živnostníci tedy budou moci uplatnit výdajový paušál jen z tržeb do výše 2 mil. Kč za rok. Absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu pak bude omezena částkou 1 600 000 Kč pro 80% paušál a 1 200 000 Kč pro 60% paušál. 

Nedojde také k obnovení možnosti využít slevu na dítě či na vyživovanou manželku v případě poplatníků, kteří využijí právě možnosti uplatnit výdaje paušálem a ne ve skutečné výši.

Změny u odpočtu plateb za životní pojištění

Od příštího roku by se měl změnit způsob odečítání plateb na životní pojištění. V současnosti je možné si od základu daně odečíst platby ve výši 12 000 Kč ročně, do nichž se nesmí zahrnovat příspěvky od zaměstnavatele. Od roku 2015 by se měla z plateb na „životko“ odečítat pouze část určená na krytí pojistných rizik. Část, která je v rámci životního pojištění investována, by se už dát odečítat od základu daně neměla.

Šťastné shledání: důchodcům se vrací sleva na poplatníka

O šťastném shledání se dá hovořit ve spojení s návratem možnosti uplatnit slevu na poplatníka pro pracující důchodce. Od roku 2015 tedy mohou uplatňovat starých dobrých 24 840 Kč ročně. Za období, kdy tomu tak nebylo, ale žádnou kompenzaci nedostanou. 

Přespříliš pracovitým penzistům se zdaní důchod

Penzisté, kteří si v zaměstnání, podnikáním nebo díky příjmům z pronájmu vydělají za rok více než 840 000 Kč, budou muset ze svých důchodů odvést 15% daň z příjmů. 

Zároveň také platí, že penzista, jehož měsíční důchod přesáhne zákonem stanovený limit odvozený od minimální mzdy na počátku daňového období (pro rok 2014 je to částka 25 500 Kč), bude muset podat daňové přiznání a zdanit důchod přesahující stanovenou hranici.

Pomoc pro rodiče: nová „sleva na školku“

Z daňového hlediska si polepší rodiče, kteří umisťují své dítě do zařízení péče o děti předškolního věku, tedy i do mateřských školek. Jeden z rodičů si totiž bude moci uplatnit daňovou slevu, která se bude odvíjet od prokazatelně vynaložených výdajů za péči v předškolním zařízení. Limitována ale bude hranicí výši minimální mzdy, tedy v současnosti částkou 8500 Kč. 

Vyšší sleva na druhé a další dítě

Slevou na školku to však nekončí. Dojde ke zvýšení daňové slevy pro poplatníky s více dětmi. Jeden z rodičů, který dítě vyživuje a bydlí s ním ve společné domácnosti, si bude moci uplatnit za každý takový měsíc na druhé dítě o 200 Kč víc, než na to první (tedy 1317 Kč místo 1117 Kč). Na třetí a další dítě se tato měsíční sleva zvýší o další stokorunu, tedy na 1417 Kč. Do budoucna by tato sleva mohla ještě vzrůst.

Rošáda s autorskými honoráři

Ačkoli změny ve zdanění autorských honorářů proběhly už v letošním roce, od příštího roku budou platit opět pravidla jiná. A to ta z roku 2013. 

Přesnější definice podnikání

S novým rokem dojde také k upřesnění definice podnikání, aby nemohlo být sporu o tom, které příjmy v rámci § 7 zákona o daních z příjmů zdanit. A to upřesněním ve výčtu příjmů za samostatné činnosti, pokud se nejedná o závislou činnost, je v souladu s § 7 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Bod c) tak bude nově znít: příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,

Navrhovaná změna navazuje na pojem daný § 420 nového občanského zákoníku. Zde je uvedeno, že kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele, uvádí Dagmar Kučerová v článku na serveru Podnikatel.cz s tím, že k uvedenému pojmu „podnikatel“ podle občanského zákoníku bylo zveřejněno i Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014. V něm se píše, že nový občanský zákoník nedělá rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem. Podnikatel podnikající bez podnikatelského oprávnění, je-li zákonem vyžadováno, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku, vysvětlila Kučerová.