Nový způsob výpočtu DPH

06.07.2019 10:26

Od 1. dubna 2019 platí nové znění zákona o DPH, které mimo jiné upravuje způsob výpočtu DPH. Společně s novelou vstoupilo v účinnost také 6-ti měsíční přechodné ustanovení, které umožňuje počítat DPH původním způsobem až do 30. září 2019, aby se firmy (a jejich ekonomické systémy) stihly na tuto změnu připravit. 

Jak přesně se výpočet DPH mění?

Legislativní změna se týká výpočtu DPH shora, který využíváte při počítání daně v případě, že znáte celou částku včetně DPH.

Až doposud jste částku daně vypočítali pomocí fixního koeficientu. Novela ale nařizuje, abyste daň z přidané hodnoty počítali matematicky. Ukážeme si na příkladech.

Metoda shora pomocí koeficientu

Tahle metoda se od října 2019 definitivně ruší, protože vede k nepřesným výsledkům.

Předpokládejme, že jste obdrželi sumu 100 000 Kč včetně 21% sazby DPH. Samotné DPH jste pak vypočítali vynásobením celkové sumy fixním koeficientem (21 / 121, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa), tedy vzorcem 100 000 × 0,1736.

DPH je v tomto případě 17 360 Kč, základ 82 640 Kč.

Pokud ale chcete zpětně dopočítat DPH ze základu (tedy 82 640 × 0,21), dojdete k výsledku 17 354,4 Kč.

Metoda shora matematicky

V případě nově nařízeného matematického výpočtu k podobné odchylce nedochází.

Vezměme stejný příklad: obdrželi jste sumu 100 000 Kč včetně 21% sazby DPH. U matematického výpočtu DPH využijete vzorec 100 000 - (100 000 / 1,21).

DPH vám vyjde 17 355,37 Kč, základ 82 644,63 Kč.

Když poté chcete ze základu spočítat DPH (tedy 82 644,63 × 0,21), vyjde vám správných 17 355,37 Kč.