Opakování je matka moudrosti, co tedy trošku oprášit téma EET ...

20.09.2017 20:00

Koho se týká elektronická evidence tržeb

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) je rozděleno do 4 fází. V každé fázi se EET začne týkat jiného typu podnikání.

Podniky jsou do typů činnosti rozdělené podle kódů CZ-NACE. Tato klasifikace se používá v Evropské unii a od roku 2008 ji převzal i Český statistický úřad. V tabulce najdete kódy pro každý typ podnikání, kterého se EET týká.

 

Fáze EET

datum zavedení

skupiny CZ-NACE

1. fáze

prosinec 2016

55, 56

2. fáze

březen 2017

45.1, 45.3, 45.4, 46, 47

3. fáze

březen 2018

1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99.

4. fáze

červen 2018

13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96.

 

Níže jsme pro vás rozepsali fáze zavádění elektronické evidence tržeb a typy ekonomických činností.

 

První fáze – stravovací a ubytovací služby

 

Druhá fáze – velkoobchod a maloobchod

 

Třetí fáze – svobodná povolání, doprava, zemědělství a aj.

 

Čtvrtá fáze – vybraná řemesla a výroba

 

 

1. fáze – Stravovací a ubytovací služby

Kdy: XII/2016

Jako první přijdou na řadu hoteliéři a restauratéři. Pod tuto kategorii spadají všechny podniky z CZ-NACE skupin 55 a 56.

 

Ubytování:

Kódy CZ NACE 55.1, 55.2, 55.3, 55.9

·         hotely,

·         motely, botely,

·         ostatní podobná ubytovací zařízení,

·         rekreační a ostatní krátkodobé ubytování,

·         kempy a tábořiště,

·         ubytování v zařízených pronájmech,

·         ubytování ve vysokoškolských kolejích nebo domovech mládeže.

 

Stravování:

Kódy CZ NACE 56.1, 56.2, 56. 3

·         restaurace,

·         stánky s občerstvením,

·         stravování v mobilních zařízeních (pojízdný stánek),

·         cateringové služby,

·         ostatní stravovací služby,

·         závodní jídelny,

·         školní jídelny, menzy,

·         jiné stravovací služby,

·         pohostinství.

 

Jak řešit EET v 1. fázi

Ve velkých hotelích a restauracích využijete dotykové pokladny. Ovládají se prstem nebo speciálním perem, jsou velmi tiché a výkonné. Pro hoteliéry a restauratéry s menšími provozy se hodí spíše přenosné či nepřenosné registrační pokladny se zabudovanou tiskárnou. Nejmenším kavárničkám nebo třeba majitelům chalup k pronájmu bude stačit mobil či tablet s externí tiskárnou.

 

2. fáze – Velkoobchod a maloobchod

Kdy: III/2017

Ve druhé fázi se začne elektronická evidence tržeb týkat všech malých i velkých obchodníků. Spadají do ní podniky z CZ-NACE skupin 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47.

 

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel:

Kódy CZ NACE 45.11, 45.19, 45.31, 45.32, 45.40

·         obchod s auty a jinými lehkými motorovými vozidly,

·         obchod s ostatními motorovými vozidly,

·         obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla.

 

Zprostředkování velkoobchodu nebo velkoobchod v zastoupení v oborech:

Kódy CZ NACE 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19

·         základní zemědělské produkty, živá zvířata, textilní suroviny a polotovary,

·         paliva, ruda, kovy, průmyslové chemikálie,

·         dřevo a stavební materiály,

·         stroje, průmyslová zařízení, lodě, letadla,

·         nábytek, železářské zboží, potřeby převážně pro domácnost,

·         textil, kožešiny, obuv, kožené výrobky,

·         potraviny, nápoj, tabák, tabákové výrobky,

·         ostatní specializované výrobky,

·         papírenské výrobky.

 

Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty:

Kódy CZ NACE 46.21, 46.22, 46.23, 46.24

·         obilí, surový tabák, osiva, krmiva,

·         květiny a jiné rostliny,

·         živá zvířata,

·         surové kůže, kožešiny, usně.

 

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky:

Kódy CZ NACE 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46. 35, 46. 36, 46. 37, 46.38, 46.39

·         ovoce a zelenina,

·         maso a masné výrobky,

·         mléčné výrobky, vejce, jedlé oleje a tuky,

·         nápoje,

·         tabákové výrobky,

·         cukr, čokoláda, cukrovinky,

·         káva, čaj, kakao, koření,

·         jiné potraviny (ryby, korýši, měkkýši atd.).

 

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost:

Kódy CZ NACE 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.45, 46.46, 46.47, 46.47, 46.48, 46.49

·         textil,

·         oděvy, obuv,

·         elektronika a elektrospotřebiče,

·         porcelánové, keramické a skleněné výrobky,

·         čistící prostředky,

·         kosmetické výrobky,

·         farmaceutické výrobky,

·         nábytek, koberce, svítidla,

·         hodiny, hodinky, klenoty,

·         ostatní výrobky převážně pro domácnost.

 

Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením:

Kódy CZ NACE 46.51, 46.52

·         počítače, počítačové periferní zařízení, software,

·         elektronická a komunikační zařízení a jeho díly.

 

Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím:

Kód CZ NACE 46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.69

·         zemědělské stroje,

·         obráběcí stroje,

·         těžební a stavební stroje a zařízení,

·         stroje pro textilní průmysl,

·         kancelářský nábytek,

·         ostatní kancelářské stroje a zařízení,

·         ostatní stroje a zařízení.

 

Ostatní specializovaný velkoobchod:

Kódy CZ NACE 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.77

·         pevná, kapalná, plynná paliva a příbuzné výrobky,

·         ruda, kovy a hutní výrobky,

·         dřevo, stavební materiály a sanitární vybavení,

·         železářské zboží, instalatérské a topenářské potřeby,

·         chemické výrobky,

·         ostatní meziprodukty,

·         papírenské meziprodukty,

·         odpad a šrot.

 

Nespecializovaný obchod

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.11, 47.19

·         s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků,

·         ostatní maloobchod.

 

Maloobchod s potravinami, tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29

·         ovoce, zelenina,

·         maso, masné výrobky,

·         ryby, korýši, měkkýši,

·         chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky,

·         nápoje,

·         tabákové výrobky,

·         ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách.

 

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách:

Kód CZ NACE 47. 30

 

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.41, 47.42, 47.43

·         počítače, počítačová periferní zařízení, software,

·         telekomunikační zařízení,

·         audio a videozařízení.

 

Maloobchod s výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.59

·         textil,

·         železářské zboží, barvy, sklo, potřeby pro kutily,

·         koberce, podlahové krytiny, nástěnné obklady,

·         elektrospotřebiče a elektronika,

·         nábytek, svítidla a ostatní výrobky.

 

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65

·         knihy,

·         noviny, časopisy, papírnické zboží,

·         audio a videozáznamy,

·         sportovní vybavení,

·         hry a hračky.

 

Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79

·         oděvy,

·         obuv a kožené výrobky,

·         farmaceutické přípravky,

·         zdravotnické a ortopedické výrobky,

·         kosmetické a toaletní výrobky,

·         květiny, rostliny, osiva, hnojiva,

·         zvířata pro zájmový chov a krmiva pro ně,

·         hodiny, hodinky, klenoty,

·         ostatní maloobchod s novým zbožím,

·         fotografické a optické vybavení,

·         pevná, kapalná a plynná paliva,

·         použité zboží.

 

Maloobchod ve stáncích a na trzích:

Kódy CZ NACE 47.81, 47.82, 47.89

·         potraviny, nápoje a tabákové výrobky,

·         textil, oděvy, obuv,

·         ostatní zboží.

 

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy:

Kódy CZ NACE 47.91, 47.99

·         prostřednictvím internetu,

·         prostřednictvím zásilkové služby.

 

Jak řešit EET ve 2. fázi

Pro velké maloobchody a velkoobchody doporučuje využít dotykové pokladny se zabudovaným pokladním zařízením v monitoru a se čtečkami čárových kódů. Středním a menším podnikům budou stačit přenosné registrační pokladny. Můžete také využít počítač, který jste dosud používali ve svém provozu, a doplnit ho pokladním dotykovým monitorem.

 

3. fáze – Svobodná povolání, doprava, zemědělství aj.

Kdy: III/2018

Do třetí fáze spadají všechny ostatní podniky, které nejsou zařazené do 1., 2. ani 3. fáze. Jedná se o CZ-NACE skupiny 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99. V této fázi začnou elektronicky evidovat například účetní, veterináři a právníci.

Ale kdyby například právní kancelář přijímala všechny platby od klientů pouze převodem z účtu na účet, elektronicky evidovat tržby nemusí. EET se totiž týká zejména plateb v hotovosti a kartou.

Ze třetí fáze jsou vyřazeny některé výrobní a řemeslnické obory, které spadají do poslední fáze.

 

Třetí fáze elektronické evidence tržeb se týká oborů:

·         zemědělství, lesnictví, rybářství,

·         těžba a dobývání,

·         zpracovatelský průmysl,

·         výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,

·         zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi,

·         stavebnictví,

·         autoservis,

·         doprava a skladování,

·         informační a komunikační činnosti,

·         peněžnictví a pojišťovnictví,

·         činnost v oblasti nemovitostí,

·         profesní, vědecké a technické činnosti,

·         administrativní a podpůrné činnosti,

·         veřejná správa a obrana,

·         vzdělávání,

·         zdravotní a sociální péče,

·         kulturní, zábavní a rekreační činnosti,

·         ostatní činnosti,

·         činnosti domácností,

·         činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

 

Jak řešit EET ve 3. fázi

Pro střední a menší živnostníky se budou nejvíce hodit přenosné registrační pokladny se zabudovanou tiskárnou. Pokud evidujete třeba jen několik tržeb týdně, bude vám stačit mobil nebo tablet s malou tiskárnou. Pokud se naopak poohlížíte po výkonném stroji, který bude ve vašem obchodě tisknout stovky účtenek denně, zaměřte se na dotykové pokladny.

 

4. fáze – Vybraná řemesla a výroba

Kdy: VI/2018

Do čtvrté fáze spadají vybraná řemesla a výroba z CZ-NACE skupin 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96. Jsou to například některé typy firem, které nemají stálé provozovny.

 

Výroba textilií:

Kód CZ NACE 13

·         úprava a spřádání textilních vláken a příze,

·         tkaní textilií,

·         konečná úprava textilií,

·         výroba ostatních textilií.

 

Výroba oděvů:

Kód CZ NACE 14

·         výroba kožešinových výrobků,

·         výroba pletených a háčkovaných oděvů.

 

Výroba usní a souvisejících výrobků:

Kód CZ NACE 15

·         činění a úprava usní,

·         zpracování a barvení kožešin,

·         výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků,

·         výroba obuvi.

 

Zpracování dřeva (mimo nábytek):

Kód CZ NACE 16

·         výroba pilařská a impregnace dřeva,

·         výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.

 

Výroba papíru a výrobků z papíru:

Kód CZ NACE 17

·         výroba buničiny, papíru a lepenky,

·         výroba výrobků z papíru a lepenky.

 

Výroba mýdel a podobných výrobků:

Kód CZ NACE 20.4

·         výroba mýdla a detergentů,

·         výroba čisticích a lešticích prostředků,

·         výroba parfémů a toaletních přípravků.

 

Výroba pryžových a plastových výrobků

Kód CZ NACE 22

 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků:

Kód CZ NACE 23

·         výroba skla a skleněných výrobků,

·         výroba žáruvzdorných výrobků,

·         výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů,

·         výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků,

·         výroba cementu, vápna a sádry,

·         výroba betonových, cementových a sádrových výrobků,

·         řezání, tvarování a konečná úprava kamenů,

·         výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků.

 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení):

Kód CZ NACE 25

·         výroba konstrukčních kovových výrobků,

·         výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků,

·         výroba parních kotlů,

·         výroba zbraní a střeliva,

·         kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů,

·         prášková metalurgie,

·         povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění,

·         výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků,

·         výroba ostatních kovodělných výrobků.

 

Výroba nábytku:

Kód CZ NACE 31

·         výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů,

·         výroba kuchyňského nábytku,

·         výroba matrací,

·         výroba ostatního nábytku.

 

Ostatní zpracovatelský průmysl:

Kód CZ NACE 32

·         výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků,

·         výroba hudebních nástrojů,

·         výroba sportovních potřeb,

·         výroba her a hraček,

·         výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb,

·         další výroba.

 

Opravy a instalace strojů a zařízení:

Kód CZ NACE 33

·         opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení,

·         instalace průmyslových strojů a zařízení.

 

Specializované stavební činnosti:

Kód CZ NACE 43

·         demolice a příprava staveniště,

·         elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce,

·         kompletační a dokončovací práce,

·         ostatní specializované stavební činnosti (pokrývačství aj.)

 

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Kód CZ NACE 95

 

Poskytování ostatních osobních služeb:

Kód CZ NACE 96

·         praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků,

·         kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti,

·         pohřební a související činnosti,

·         činnosti pro osobní a fyzickou pohodu.

 

Jak řešit EET ve 4. fázi

Drobní živnostníci, trhovci a různí výrobci si pravděpodobně vystačí s mobilem nebo tabletem a tiskárnou. Pokud máte více zákazníků a potřebujete pokladnu s přehledným a pohodlným ovládáním, zkuste registrační pokladnu – pořídíte ji přibližně od 6 tisíc korun a má v sobě zabudovanou tiskárnu, takže nebudete muset řešit další hardware.