OSVČ, sleva na dítě a paušál

28.11.2017 18:00

OSVČ stanovující výdaje paušálem z příjmu vyššího než 1 mil. Kč

Dřívější právní úprava dovolovala použití slevy na dítě pouze u OSVČ neuplatňujících paušál, tedy pouze u těch vedoucích daňovou evidenci. Při podávání daňového přiznání za rok 2017 ale můžou podnikatelé využít slev na dítě i při paušálním zdanění, a to pokud uplatní výdajový paušál z maximálního příjmu pouze do 1 mil. Kč. Pokud ale bude OSVČ uplatňovat paušální zdanění na vyšší příjmy až do 2 mil. Kč, tak slevu na dítě využít nesmí. To, jaký limit pro paušální zdanění zvolí a zda využije slevu na dítě, je na podnikateli, který si může vybrat. Od roku 2018 pak bude pro podnikatele platný už jen nižší strop 1 mil. Kč.