Prohlášení druhého z poplatníků

27.01.2021 06:38

Pokud máte děti a ve mzdě si uplatňujete daňová zvýhodnění na děti, tak nezapomeňte na to, že musíte do mzdové účtárny doručit tzv. prohlášení druhého z poplatníků. Musíte tak činit každoročně?

Prohlášení poplatníka je jeden podpis na daňovém formuláři, díky kterému se vám sníží strhávaná daň z příjmu. Každý z poplatníků má nárok na základní slevu na dani na poplatníka, která se navíc pro letošní rok zvýšila. Tuto slevu můžete uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, který poté zohlední výši slevy na poplatníka ve výši vyplácené čisté mzdy. Prohlášení poplatníka podepisují zaměstnanci na začátku roku, případně při nástupu do nové práce. Podepsané prohlášení potřebují v účtárně pro správné započítání daní z příjmu, pokud není prohlášení podepsané, tak slevu na dani vám v účtárně prostě nezapočtou. Prohlášení poplatníka se nemusí podepisovat každý rok, pouze při změně podmínek a samozřejmě při změně zaměstnavatele.

Podané prohlášení poplatníka si ovšem doporučujeme ověřit v účtárně při kontrole vašeho ročního zúčtování daně.

Kromě základní slevy na dani a základního prohlášení poplatníka ke slevě na dani můžete ale dále uplatit ještě další daňové slevy. Mezi nejčastěji využívané patří daňové slevy na děti. Slevu na dítě může vždy uplatnit pouze jeden z rodičů, stejně tak jen jednomu z rodičů bude vyplácen daňový bonus. Proto je nutné účtárně doložit, že váš manžel/manželka slevu neuplatňuje, takže vy si ji uplatnit můžete. K tomu právě slouží formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

  • Do formuláře v účtárně vypíšou nutné údaje a potvrdí, že daný poplatník neuplatňuje slevu na dítě. Teprve dodání tohoto potvrzení do účtárny opravňuje poplatníka pro vyplácení slevy nebo daňového bonusu k čistému platu. Formulář není nutné dodat každý rok, ale při změně v poskytnutí daňového zvýhodnění či při změně zaměstnavatele.
  • Aby vám mohli daňové zvýhodnění na děti účtovat už ve mzdě za leden, je třeba potvrzení za druhého poplatníka odevzdat do mzdové účtárny už během ledna.

Otázky a odpovědi k prohlášení druhého z poplatníků

Co dělat, pokud manžel/manželka nemůže potvrzený formulář dodat?

Pokud druhý z poplatníků nemá stálé zaměstnání a není v pracovním poměru, tak samozřejmě formulář nemá kdo potvrdit. Taková situace nastává například v situaci, kdy je druhý z poplatníků OSVČ, v důchodu, nezaměstnaný, nebo prostě bez stálých příjmů. Místo potvrzeného formuláře stačí do účtárny donést čestné prohlášení, ve kterém druhý z poplatníků podpisem potvrdí, že daňovou slevu na dítě neuplatňuje. V takovém případě pak může mít navíc poplatník nárok v ročním zúčtování daně i na uplatnění daňové slevy na manžela/manželku.

Jak uplatnit slevy na více dětí?

Pokud máte dvě a více dětí, na které uplatňujete slevu, tak samozřejmě můžete děti rozdělit a každý z rodičů si dá do daní jiné dítě. Nebo můžete dát děti do daní pouze u jednoho z poplatníků, kterému tak například vznikne nárok na vyplacení daňového bonusu. V podstatě záleží na vás, jestli dáte přednost tomu, aby se daně snížily u obou rodičů, nebo aby jeden z nich využíval všechny slevy na děti neděleně.

Co když je jedno z dětí ZTP/P

Daňové zvýhodnění na děti se ZTP/P jsou dvojnásobné oproti daňovým slevám na zdravé děti. Vzniká tak zajímavá situace, kdy můžete využít daňové slevy opravdu naplno. Slevy totiž postupně rostou, na druhé dítě dostanete větší slevu než na první, na třetí pak dostanete vyšší slevu než na druhé dítě. Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění je na dítě se ZTP/P dvojnásobné, vyplatí se tedy postižené dítě dávat do daní jako druhé, nebo třetí. Děti totiž nemusíte řadit podle věku a podle pořadí narození, ale záleží pouze na vás, které z dětí označíte jako první, které jako druhé a které jako třetí.

Zdroj: Finance.cz