Sleva na školku aneb jak získat 8.500,- Kč

29.12.2014 10:14

Rodiče si mohou snížit daň z příjmů o náklady, které platí za pobyt svého dítěte v mateřské škole nebo podobném zařízení péče předškolního věku. O tyto náklady si mohou daň snížit už letos. Co musí udělat?

Sleva na dani už za letošní příjmy

Slevu může jeden z rodičů dítěte uplatnit na daň z příjmů už za letošní rok. Osud této novinky byl trochu nejistý, protože Zákon o poskytování služby péče o dítě, který ji přináší, prezident vetoval kvůli lesním školkám a poslanci ho tak schvalovali na třikrát. Nyní už ale vyšel ve Sbírce zákonů a rodiče tak stihnou slevu uplatnit ještě letos.

Slevu si můžete uplatnit bez ohledu na to, zda jste zaměstnanec či OSVČ uplatňující výdaje paušálem.

Sleva nijak nevylučuje uplatnění slevy na vyživované dítě nebo uplatnění daňového bonusu.

Kdo si může odečíst slevu?

Slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti a v daném roce hradil výdaje za umístění dítěte v mateřské školce nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku (dále jen školka).

Prarodič si může za vnuka či vnučku nebo vnuka či vnučku druhého z manželů uplatnit slevu jen, pokud ho má v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Co se považuje za zařízení předškolního věku? Za zařízení péče o dítě předškolního věku lze pro účely zákona o daních z příjmů považovat jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků (tyto mají vzdělávací charakter), uvedl pro náš sesterský serverPodnikatel.cz Michal Žurovec z ministerstva financí.  

Sleva se dá uplatnit za službu hlídání a péče o dítě od jednoho roku do zahájení školní docházky.

Kolik si můžete odečíst?

Výše slevy je limitována výší minimální mzdy. Pro letošní rok je to tedy 8500 Kč, příští rok tato sleva kvůli zvýšení minimální mzdy vzroste na částku 9200 Kč.

Pokud máte ve školce více dětí, můžete slevu uplatnit za každé takové vyživované dítě.

Proti jakým nákladům se sleva uplatňuje?

Sleva se uplatní proti výdajům za umístění dítěte ve školce či obdobném zařízení. Potvrzení o jejich výši získá rodič přímo od provozovatele tohoto zařízení. Uplatnit lze pouze výdaj na pobyt dítěte v zařízení, který se v principu blíží například školnému. Náklady na obědy a podobné související výdaje s pobytem ve školce (například náklady na dopravu) si od daně neodečtete. 

Podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů je to totiž sleva na dani za umístění dítěte.

Jak mohou slevu uplatnit OSVČ?

OSVČ si novou daňovou slevu uplatní pomocí podání daňového přiznání. Do konce letošního roku totiž budou k dispozici nové tiskopisy, ve kterých je zařazen nový řádek 69a) a upraven úhrn slev na dani.

Jak mohou slevu uplatnit zaměstnanci?

Zaměstnanec si může slevu na dani uplatnit v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za letošní rok.

Pro tyto účely Finanční správa na svém webu zveřejnila Přílohu k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely ročního zúčtování za zdaňovací období 2014(přesněji tiskopis 5457/1 – vzor č. 1). Na tomto formuláři je možné slevu za umístnění dítěte uplatnit. 

Pro zdaňovací období roku 2015 už bude vydán nový vzor Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 24, který bude slevu na díte podle § 35ba odst. 1 písm. g) ZDP už obsahovat.

Pro uplatnění nároku je pochopitelně nutné přiložit zmíněné potvrzení ze školy. Není stanovený formulář, každá školka vystaví vlastní potvrzení o výši uhrazené částky „školkovného“ , řekla serveru Měšec.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Podle § 38l odst. 2 písm.f) musí potvrzení ale obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Na jaké předškolní zařízení se sleva vztahuje? 

Může si slevu uplatnit rodič, který své dítě umisťuje například i do soukromé školky nebo do lesní školky?

Z pohledu Finanční správy je pro uplatnění slevy podstatné splnění podmínek, které stanovuje §35bb zákona o daních z příjmů odst. 1, ze kterého plyne, že dítě musí být umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. 

Do této skupiny se dá podle Petlachové zařadit dětská skupina definovaná v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola zřízená dle školského zákona, mateřská škola, která není registrovaná nebo jakékoli obdobné zařízení zabývající se péčí o děti předškolního věku, tedy např. i lesní školka či dětské centrum, jestliže provozuje mateřskou školku.

Neměl by být rozdíl v tom, zda je zařízení státní či soukromé. Dá se ale předpokládat, že například za hlídací služby v dětském koutku v supermarketu si slevu neuplatníte.

Lepší zítřky v roce 2015 pro rodiny

Sleva na školku není jedinou novinkou, která potěší rodinné peněženky. Od nového roku totiž bude zavedeno porodné i pro druhé dítě. Na první dítě tak dostanete 13 000 Kč (při narození vícerčat 19 500 Kč), na to druhé pak 10 000 Kč. Dojde také ke změně koeficientu, od kterého se odvozuje hranice pro nárok na získání porodného. Zvýší se ze současného 2,4násobku na 2,7násobek životního minima rodiny, takže na něj dosáhne více lidí.

Od nového roku vzroste také daňová sleva na druhé a další vyživované dítě. V současnosti si může jeden z rodičů uplatnit na každé dítě slevu ve výši 13 404 Kč za rok (1117 Kč měsíčně).