Sociální pojištění - Změny k 01.07.2019

08.09.2019 14:44

Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:

  • u zaměstnavatelů 24,8 %, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u zaměstnanců 6,5 %,
  • u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, 2,1 % z vyměřovacího základu, 
  • u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %,
  • u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,1 % z vyměřovacího základu.

 

Od 01.07.2019 se mění sazby pojistného

Zákonem č. 32/2019 Sb. došlo s účinností od 01.07.2019 ke zrušení tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem (zpravidla první 3 dny trvání dočasné pracovní neschopnosti). Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % – změna § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy na sazbu 24.8 %.

Sazby pojistného uvedené výše se poprvé použijí při vykázání a odvodu pojistného na sociální zabezpečení za kalendářní měsíc červenec 2019. Za kalendářní měsíc červen 2019 se pojistné na nemocenské pojištění stanoví ve výši 2,3 % z vyměřovacího základu.

V souvislosti se snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců došlo s účinností od 1. 7. 2019 ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činila minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.