Třetí sazba DPH

19.07.2014 19:05

V Poslanecké sněmovně jako Sněmovní tist 251 se nachází vládou schválená novela zákona o DPH. Na podkladě uzavřené koaliční smlouvy se v ní navrhuje zavedení třetí sazby daně ve výši 10 %, která se bude vztahovat na kojeneckou výživu, léky a knihy.

SAZBY DANĚ

  • Zůstávají: základní sazba 21 % a první snížená sazba 15 %.
  • Zavádí se: druhá snížená sazba 10 %.
  • Ruší se: sjednocení sazeb na 17,5 %, které mělo platit od 1. 1. 2016.

PŘÍLOHA číslo 3a

Nová příloha určuje zboží podléhající druhé snížené sazbě (10 %).

  • Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti,
  • Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely,
  • Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

ÚČINNOST

Účinnost se předpokládá k 1. 1. 2015. Novelu musí schválit Sněmovna, Senát a podepsat prezident.