Úpravy základu daně, přechod na paušál

24.08.2015 10:34

Základ daně upravíme

Pokud přecházíme z paušálních výdajů na skutečné nebo naopak, pokud končíme nebo přerušujeme svoji samostatnou výdělečnou činnost, většinou budeme muset upravit základ daně.

Přechod na výdaje procentem

Pokud jsme zatím uplatňovali výdaje podle skutečnosti pomocí daňové evidence a nyní chceme výdaje uplatňovat procentem z příjmů, upravíme základ daně předešlého roku. Většinou to provedeme dodatečným daňovým přiznáním, které vyplníme celé znovu, navíc oddíl 6 a tabulku E. Povinné úpravy základu daně viz § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů – je to tam dost nepřehledně, musíme ten odstavec přečíst opravdu celý.

Jestliže změníme daňový základ, podáme i opravný přehled příjmů na OSSZ, neboť sociální pojištění se počítá z daňového základu. Opravný přehled pro zdravotní pojištění nepodáváme, neboť pojistné se počítá z rozdílu příjmů a výdajů. Údaje v přehledu pro zdravotní pojišťovnu tak mohou po několik let být odlišné od údajů, které uvedeme do daňového přiznání.

Přechod na skutečné výdaje

Pokud jsme dosud používali paušální výdaje a chceme začít uplatňovat výdaje podle skutečnosti (a tím pádem vést daňovou evidenci), měli bychom upravit (zvýšit) základ daně předešlého roku a podat dodatečné přiznání. Co všechno ale musíme vzít při úpravě v úvahu, v tom je zákon poměrně nejednoznačný. 

Taky si posléze musíme dát pozor na úhrady závazků, které nám vznikly v době, kdy jsme ještě uplatňovali paušální výdaje. Tyto úhrady nebudou v období, kdy už vedeme daňovou evidenci, daňově uznatelnými výdaji.

Postup při podání opravných přehledů pro sociální a zdravotní pojištění je stejný jako při přechodu na paušální výdaje - viz výše.

Zákon

Přechod mezi způsobem uplatňování výdajů viz § 23 odst. 8 písm. b) odst. 3 a § 25 odst. 1 písm. zd) zákona o daních z příjmů.

Změna po podání přiznání

Pokud uplatníme skutečné výdaje a po podání daňového přiznání je chceme změnit na paušální, můžeme to udělat a podat dodatečné přiznání. Naopak (při přechodu z paušálních na skutečné výdaje) to není možné.

Ukončení nebo přerušení podnikání

Pokud se samostatnou činností končíme nebo je přerušujeme, provedeme stejné úpravy jako při přechodu na paušální výdaje (viz nahoře). Uděláme tak v případě, že jsme činnost neobnovili do termínu pro podání daňového přiznání za příslušný rok (většinou do konce března následujícího roku).