Výdaje zřizovací

24.08.2015 10:32

Výdaje před započetím podnikání

Zřizovací výdaje jsou výdaje, které jsme vynaložili před zahájením podnikání. Jsou to výdaje spojené se zahájením naší výdělečné činnosti, které jsme zaplatili v roce, kdy jsme s činností začali i v roce předcházejícím. V každém případě však musí jít o výdaje daňově uznatelné.

Většinou se jedná o výdaje na pořízení zásob a jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti (např. poplatek za živnostenské oprávnění a podobně).

Uplatníme v daňové evidenci

Zřizovací výdaje uplatníme v prvním roce podnikání tak, že je zaevidujeme do daňové evidence.

Pokud uplatňujeme paušální výdaje procentem z příjmů, zřizovací výdaje si uplatnit nemůžeme.

Zřizovací výdaje v zákoně

5 odst.7) zákona o daních z příjmů.