Vyšší paušální výdaje pro OSVČ v roce 2020

27.01.2021 06:11

Nový rok 2020 přichází s dobrou zprávou pro živnostníky. Limity výdajových paušálů se zvýší, což podnikatelé jistě ocení. Vláda totiž paušální výdaje OSVČ upravovala již v minulosti, kdy snížila limity pro uplatňování. Nyní se opět navyšují na původní výši. Pojďme se podívat, o kolik vzrostou a zda budete moci novou hranici paušálů uplatnit již v letošním daňovém přiznání…

Rok 2020 přinesl celou řadu změn

V letošním roce přichází v platnost mnoho nových zákonů a změn. Navyšoval se rodičovský příspěvek, důchody, ale také daně či poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto úpravy velmi ovlivní příjmy a výdaje obyvatelstva v České republice.

Ač v dřívějších letech došlo ke snížení těchto limitů, vládnoucí koalice zjišťuje, jak jsou drobní podnikatelé důležití pro českou ekonomiku. Proto zavádějí opět vyšší hranice pro paušální výdaje OSVČ. V minulosti však kvůli rozhodnutí politiků mnoho menších podnikatelů raději přešlo na zaměstnanecký poměr. I přesto však dochází k nárůstu začínajících firem a živnostníků.

Co jsou to paušální výdaje?

Paušální výdaje využívají především podnikatelé, kteří si nechtějí vést reálné výdaje vynaložené na jejich podnikání nebo téměř žádné nemají. Vedení daňové evidence pro ně zkrátka nemá smysl. Snadnějším řešením jsou výdaje paušálem. Drobní podnikatelé si jednoduše sníží příjmy o určitá procenta (30 %, 40 %, 60 % a 80 %), a tím jim vznikne menší vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává daň z příjmu.

Každá osoba podnikající jako OSVČ si může při vyplňování daňového přiznání vybrat, zda zvolí paušální výdaje, daňovou evidenci či klasické účetnictví. Vše má však svá daná pravidla, procentní výše paušálních výdajů a jejich limity přímo závisí na druhu podnikatelské činnosti.

Jak tedy vzrostly limity pro výdajové paušály?

V roce 2020 došlo opět ke zvýšení limitů výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (paušálních výdajů) na dvojnásobnou hodnotu.

Platí to pro všechny činnosti:

  • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 800.000 Kč na 1.600.000 Kč,
  • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 600.000 Kč na 1.200.000 Kč,
  • u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 300.000 Kč na 600.000 Kč,
  • u jiných příjmů ze samostatné činnosti ze 400.000 Kč na 800.000 Kč.

Jaké máme paušální výdaje podle druhu příjmu?

Neuplatňuje-li živnostník své výdaje prokazatelnými doklady (tzn., že nevede daňovou evidenci či účetnictví), má nárok na uplatnění výdajů podle druhu příjmu:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze, však uplatní výdaje do částky 1.600.000 Kč; uplatnit lze též u ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle § 10,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.200.000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000 Kč.

Z důvodu vyšších limitů u všech příjmů se výdajové paušály vyplatí hlavně podnikatelům s příjmy do dvou milionů korun za rok, což ocení zejména drobní živnostníci a menší firmy podnikající na OSVČ.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Finance.cz