Vyšší paušální výdaje pro OSVČ v roce 2020

22.02.2021 08:10

Nový rok 2020 přichází s dobrou zprávou pro živnostníky. Limity výdajových paušálů se zvýší, což podnikatelé jistě ocení. Vláda totiž paušální výdaje OSVČ upravovala již v minulosti, kdy snížila limity pro uplatňování. Nyní se opět navyšují na původní výši. 

Každá osoba podnikající jako OSVČ si může při vyplňování daňového přiznání vybrat, zda zvolí paušální výdaje, daňovou evidenci či klasické účetnictví. Vše má však svá daná pravidla, procentní výše paušálních výdajů a jejich limity přímo závisí na druhu podnikatelské činnosti.

Jak tedy vzrostly limity pro výdajové paušály?

V roce 2020 došlo opět ke zvýšení limitů výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (paušálních výdajů) na dvojnásobnou hodnotu.

Platí to pro všechny činnosti:

  • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 800.000 Kč na 1.600.000 Kč,
  • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 600.000 Kč na 1.200.000 Kč,
  • u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 300.000 Kč na 600.000 Kč,
  • u jiných příjmů ze samostatné činnosti ze 400.000 Kč na 800.000 Kč.

Jaké máme paušální výdaje podle druhu příjmu?

Neuplatňuje-li živnostník své výdaje prokazatelnými doklady (tzn., že nevede daňovou evidenci či účetnictví), má nárok na uplatnění výdajů podle druhu příjmu:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze, však uplatní výdaje do částky 1.600.000 Kč; uplatnit lze též u ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle § 10,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.200.000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000 Kč.

Z důvodu vyšších limitů u všech příjmů se výdajové paušály vyplatí hlavně podnikatelům s příjmy do dvou milionů korun za rok, což ocení zejména drobní živnostníci a menší firmy podnikající na OSVČ.

Otázky k navýšení paušálu 2020 pro OSVČ

Proč vládnoucí koalice opět zvýšila paušální výdaje?

Za poslední roky stát k drobným podnikatelům a živnostníkům moc vstřícný nebyl. Díky daňovým změnám, např. EET jim spíš nakládal více práce a činnost podnikání jim znepříjemňoval. Vše vedlo k negativnímu dopadu právě na skupinu OSVČ. Proto se vláda rozhodla vrátit k limitům z roku 2017. Státní kasu bude tento krok stát o 1,2 miliardy korun více. Tyto peníze zůstanou v peněženkách drobných živnostníků.

Lze při využití výdajových paušálů využít slevu na dani na manželku či daňové zvýhodnění na dítě?

Ano, živnostníci si mohou při volbě výdajových paušálů rovněž uplatnit slevu na manželku a také daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Stejně tak mohou uplatnit i jiné daňové slevy, na které jim vznikl nárok.

Kdy uplatnit vyšší výdajové paušály? Týká se to již daňového přiznání v roce 2020?

Navýšení limitů výdajových paušálů bylo zakotveno v daňovém balíčku, ten nabyl účinnosti v roce 2019. Z toho vyplývá, že živnostníci mohou využít vyšší limity už za rok 2019 v rámci daňového přiznání podávaného v roce 2020.

Mají živnostníci možnost přejít z daňové evidence na „paušál“ a obráceně?

Ano, ale pokud již nechcete uplatňovat skutečné výdaje, ale chcete je uplatnit procentem z příjmů, je potřeba upravit základ daně z předešlého roku. A to v případě, že byla např. faktura z daného roku zaplacena až v tom následujícím. Přechod z paušálních výdajů na daňovou evidenci je jednodušší.

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Finance.cz