Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

20.02.2016 17:38

Formulář vyúčtování daně

Tiskopis MFin 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl pro rok 2015 upraven, platí vzor 22. Aktualizována byla také povinná příloha Počet zaměstnanců k 1. 12. 2015 – MFin 5490/1 vzor 15. 

Termín podání

Povinnost předložit vyúčtování správci daně je do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do 1. března 2016. V případě elektronického podání je lhůta prodloužena do 21. března.

Povinné elektronické podání

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku (nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem), je povinen podání učinit pouze elektronicky (datovou zprávou).

Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2/3 (nerezidentům), má povinnost podat vyúčtování elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.