Zvýšení minimální mzdy od 01.01.2015

26.09.2014 19:50

Finanční dopady zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč

Vláda zvýšila od ledna 2015 minimální mzdu na 9 200 Kč. Zvýšení minimální mzdy je tedy vyšší než se původně plánovalo. Jak se konkrétně promítne zvýšení minimální mzdy ve firemních nákladech, čisté mzdě zaměstnance a v dalších daňových souvislostech?

Původně se tripartita dohodla na zvýšení minimální mzdy z 8 500 Kč na 9 000 Kč od ledna 2015. Nakonec však vláda prosadila vyšší zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč, přestože s tímto zvýšením zástupci zaměstnavatelů nesouhlasili.

 

Minimální mzda se v Česku dlouho nezvyšovala

Od roku 2007 do srpna 2013 se minimální mzda v Česku nezvyšovala, nejdéle z členských zemí EU. V porovnání s průměrnou mzdou byla tak minimální mzda spolu s Rumunskem na nejnižší úrovni z členských zemí EU. V západoevropských zemích se pohybuje minimální mzda cca na úrovni 40 % průměrné mzdy nebo těsně pod touto hranicí. Zvýšením minimální mzdy o 700 Kč od ledna příštího roku se citelně zvýší poměr minimální mzdy vůči průměrné mzdě i v Česku a přiblíží se západoevropskému poměru.8 novinek, které v roce 2015 změní zdanění fyzických osob.

Zaměstnanec pracující za minimální mzdu si od příštího roku měsíčně finančně polepší o 624 Kč. Zvýšení minimální mzdy je pro zaměstnance pracující za minimální mzdu příznivou zprávou.

 

Mzdové náklady zaměstnavatele výrazně stoupnou

V pracovní smlouvě nebo mzdovém výměru sjednává zaměstnavatel se zaměstnancem hrubou mzdu. Zaměstnavatel však za zaměstnance odvádí povinné pojistné. Součet hrubé mzdy a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí mzdové náklady. Právě hodnota mzdových nákladů je pro zaměstnavatele nejdůležitější údaj o ceně práce. Právě tolik zaměstnavatele skutečně zaměstnanec stojí.

Zvýšení minimální mzdy o 700 Kč měsíčně znamená pro zaměstnavatele zvýšení mzdových nákladů u zaměstnance pracujícího za minimálním mzdu o 938 Kč. Za každou stokorunou při zvýšení hrubé mzdy je potřeba vidět zvýšení mzdových nákladů zaměstnavatele o 134 Kč.

 

Polepší si i zdravotní pojišťovny

Zvýšení minimální mzdy je příznivou zprávou pro zdravotní pojišťovny ze dvou důvodů:

  • Za zaměstnance pracujícího za minimální mzdu obdrží zdravotní pojišťovna v příštím roce 1 242 Kč, v letošním roce je to 1 148 Kč. Za zaměstnance pracující za minimální mzdu obdrží zdravotní pojišťovna více o 94 Kč.

  • Občané, kteří nejsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni ani jako zaměstnanci, OSVČ ani státní pojištěnci, jsou vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Tito občané přitom musí platit zdravotní pojištění právě ve výši 13,5 % z minimální mzdy. Příští rok budou muset OBZP šáhnout při placení zdravotního pojištění hlouběji do kapsy.

Vybrané daňové změny související se zvýšením minimální mzdy

Od výše minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku se odvíjí i některé daňové limity. Např. jak vysoký musí být příjem pro uplatnění daňového bonusu nebo nad jaký příjem se daní důchody.

  • Při minimální mzdě k 1. lednu 2015 ve výši 9 200 Kč by nárok na daňový bonus za rok 2015 měl rodič dítěte, který má roční příjmy vyšší než 55 200 Kč (9 200 Kč x 6). Na daňový bonus má nárok rodič, jehož daňová povinnost je nižší než uplatněné daňové zvýhodnění na děti.

  • Důchody se v Česku daní výjimečně. Zdaňují se pouze důchody nad 36násobek minimální mzdy. Od daně z příjmu fyzických osob budou za rok 2015 osvobozeny důchody do roční částky 331 200 Kč (9 200 Kč x 36).