Zvýšení platby za státní pojištěnce

19.07.2014 19:09

Na základě novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (číslo 109/2014 Sb.) se zvyšuje vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 5.829,- Kč na 6.259,- Kč

Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. 

Účinnost je od 01.07.2014