Zvýšení platby za státní zaměstnance 2018

10.08.2017 18:45

Na základě Nařízení vlády číslo 140/2017 Sb. se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 6.814 na 7.177 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Účinnost je od 1. 1. 2018.