Novinky

Elektronické podání

19.07.2014 19:02
Generální finanční ředitelství v Praze vydalo informaci k povinnému elektronickému podávání podle § 101a Zákona o DPH pro rok 2014. Z ní kromě jiného vyplývá, že pokud plátce DPH bude mít po 31. 12. 2013 povinnost elektronického podání přílohy k přenesení daňové povinnosti či...

Máte nižší zisky a platíte vysoké zálohy?

09.06.2014 15:44
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají povinnost hradit každý měsíc zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Zálohy se přitom vypočítávají podle toho, jak se vám dařilo v loňském roce, v tomto případě tedy v roce 2013 a jaké příjmy a výdaje jste vykázali...

Dohoda o provedení práce

09.06.2014 15:28
Od ledna 2014 platí, že pokud má zaměstnanec nízké příjmy, může z odměn na Dohodu o provedení práce získat zpět sraženou 15% daň z příjmu (pomocí daňového přiznání po konci roku). Dále může využít toho, že od roku 2014 nemusí nikde uvádět příjem z Dohody o provedení práce až do 10.000 Kč měsíčně u...

Nespolehlivý plátce DPH

09.06.2014 15:21
Je-li OSVČ plátce DPH a hradí přes 700 tisíc Kč, ověří si účet dodavatele v registru plátců. Při platbě na nezveřejněný účet by jinak sám ručil za DPH. Je-li OSVČ plátce DPH a jeho dodavatel je v registru plátců označen jako "Nespolehlivý plátce", hrozí OSVČ ručení za jeho DPH.

Daň z nemovitých věcí v roce 2014

03.03.2014 08:30
PŘEDMĚT DANĚ Daň z pozemků: Dani z pozemků podléhají pozemky na území České republiky tak, jak jsou k 1.1. zdaňovacího období evidovány v katastru nemovitostí v členění podle druhů (viz výpis z katastru nemovitostí) bez ohledu na jejich skutečné využívání. Předmětem daně nejsou pozemky...

Kdy není povinnost podat přiznání

03.03.2014 08:21
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník: jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu, který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo...

Sleva na manželku / manžela

03.03.2014 08:13
Podmínky slevy Podle § 35ba/1/a zákona o daních z příjmů (ZDP) platného pro rok 2013 má poplatník nárok na roční slevu ve výši 24.840 Kč na manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací...

Nová povinnost pro všechny zaměstnavatele

29.12.2013 19:11
Od ledna příštího roku platí pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace se správou sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé mají jen pár posledních dnů na to, aby se připravili na povinnou elektronickou komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Nově od 01.01.2014 jsou...

Novinka od 01.01.2014 - Elektronická komunikace

29.12.2013 19:04
ČSSZ informuje, že povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 01.01.2014 se bude týkat těch podání předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013.  Prakticky to znamená, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného...

Máte nárok na ošetřovné?

02.09.2013 14:55
Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění a poskytuje se pouze zaměstnancům. Nárok vzniká v případě, že dítě mladší 10 let onemocní nebo se mu stane úraz a rodič s ním musí zůstat doma. V případě staršího dítěte náleží ošetřovné jen pokud o potřebě jeho...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>